Doel

Doel van ikonderzoekenergie.nl is de uitdaging van het werken in de energiesector een bredere bekendheid te geven onder leerlingen van de hoogste klassen van het voortgezet onderwijs. Leerlingen in het examenjaar HAVO en VWO kunnen kennismaken met de energie en duurzaamheid door een profielwerkstuk uit te voeren bij bedrijven of instellingen uit deze sector.

Energiekoffer

Om het huidige energieonderwijs te bevorderen is er een Energiekoffer gebouwd. Hiermee kunnen scholieren door middel van verschillende experimenten bekend en bewust raken met het thema energie. Het lesmateriaal is geschikt voor VMBO, HAVO en VWO en daarnaast ook voor de eerste leerjaren van het MBO.


Klik hier voor meer informatie over de Energiekoffer!

Welke vakken?

ikonderzoekenergie.nl biedt mogelijkheden voor de volgende examenvakken:

Wiskunde, Aardrijkskunde, Maatschappijwetenschappen, Economie, Biologie, Scheikunde, Natuur, leven en technologie, Management en Organisatie en Natuurkunde.

Wie zijn wij?

Het platform ikonderzoekenergie.nl is een initiatief van de Hanzehogeschool in samenwerking met SAMEEN. Het platform biedt door geheel Nederland profielwerkstukken van verschillende organistaties aan. Door middel van het platform krijgen scholieren uitdagende hoogwaardige profielwerkstukken en worden leerlingen vroeg in contact gebracht met bedrijven en organisaties.

 

Voor meer vragen over ikonderzoekenergie.nl kunt u contact opnemen met ikonderzoekenergie@gmail.com